Et livsviktig budskap

Eli Berg

Heidi Hjelmeland

Heidi Hjelmeland er professor ved Institutt for psykisk helse, NTNU. Hun har forsket på suicidalitet siden 1992.