Type 2-diabetes

Høy fastlegekontinuitet – mindre spesialistbruk

Illustrasjonsfoto: Colourbox

To av tre med type 2-diabetes hadde hatt alle fastlegekonsultasjoner hos sin egen fastlege det siste året (høy kontinuitet), og blant disse hadde drøyt 48 prosent også vært minst én gang hos en eller annen lege i spesialisthelsetjenesten/på sykehuspoliklinikk. Til sammenligning var det 65,2 prosent av de uten såkalt høy kontinuitet som hadde vært hos en legespesialist/poliklinikk. Det var ingen sammenheng mellom fastlegevarighet og sannsynligheten for å ha vært hos en lege i spesialisthelsetjenesten. Det fremgår av en spørreundersøkelse blant medlemmer av Diabetesforbundet i 2018. Studien inkluderer svar fra 494 personer med type 2-diabetes som hadde minst én konsultasjon hos fastlege siste året. Resultatene er korrigert for kjønn, alder, utdanning, selvrapportert helse og diabetesvarighet.