Depresjonsbehandling

Ulik praksis i Norge og Nederland

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Norske forskere har sammenlignet behandling av depresjon hos fastleger i Norge og i allmennpraksis i Nederland, hvor pasienter møter fastlege eller psykiatrisk sykepleier som inngår i et team. Pasienter i Nederland hadde mindre sannsynlighet for å bli fulgt opp av fastlegen enn norske pasienter, og særlig gjaldt det pasienter i alderen 18–39 år og 40–59 år. Når konsultasjon med psykiatrisk sykepleier ble inkludert, var det derimot ingen forskjeller mellom landene. Nederlandske pasienter over 60 år ble i større grad enn jevngamle norske fulgt opp i allmennpraksis. Nederlandske pasienter hadde 32 prosent høyere sannsynlighet for å få forskrevet antidepressiva enn pasientene i Norge. De norske dataene gjelder samtlige fastlegekonsultasjoner for depresjon i perioden 2011–2015.