Medisinering

Behov for bedre pasientinfo

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Medisinbrukere over 40 år uttrykker behov for mer informasjon om legemiddelbruk. Slik konkluderer forfatterne av en studie med data fra 9194 legemiddelbrukere som deltok i Tromsø-studien. De fleste medisinbrukerne oppga at de stort sett hadde fått informasjon fra fastlegen, og ikke fra apoteket. 16 prosent ga uttrykk for at de trengte mer informasjon om medisinene de tok. De som svarte benektende på at de var informert om bivirkninger, og de som var bekymret for medisinbruk, var henholdsvis 2,2 og fem ganger mer tilbøyelig til å svare ja på spørsmålet om behov for mer informasjon. De med lav utdanning og de som aldri søker helseråd på nettet, oppga i mindre grad behov for bedre informasjon om medisinbruk.