83,7 pst.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

av allmennpraksispasienter som fikk intensiv oppfølging og støtte for røykeslutt, klarte å stumpe røyken. Til sammenligning var andelen som sluttet å røyke 36,5 prosent i gruppen som fikk vanlig oppfølging hos allmennlege. Forskjellen var ikke statistisk signifikant. Deltagerne i studien fra Israel ble tilfeldig utvalgt blant personer som hadde fått resept på vareniklin. Sannsynligheten for røykeslutt var størst blant dem med høy sosioøkonomisk status og hos dem som hadde brukt vareniklin i en lengre periode. Alder, kjønn og antall år med røyking hadde ingen signifikant effekt på røykesluttraten.