Alkoholmisbruk hos eldre

Stor belastning for familien

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hvordan påvirkes familiemedlemmer til eldre med alkohol- eller andre rusproblemer? Det har norske forskere forsøkt å finne ut gjennom 17 individuelle intervjuer med ektefeller og voksne barn til eldre med rusproblemer. To hovedtema gikk igjen: Belastningen ved å leve med psykologisk stress over tid og belastningen over tid på familierelasjoner og hvordan familien fungerer. Intervjuene avdekket at utfordringene til de ektefellene og barna til en rusmisbruker økte over tid og hadde signifikant negative konsekvenser for de pårørendes helse og livssituasjon.