Faggruppen kognitiv terapi

Målsettingen for faggruppen er å bidra til å utdanne allmennleger innen kognitiv atferdsterapi (KAT).

Carl Christian Norberg

Leder