Nytt prosjekt ved ved Modum bad:

Unge med spiseforstyrrelser behandles sammen med familien

Modum Bad behandler alvorlige spiseforstyrrelser og tilbyr døgnbehandling med høy kvalitet. – Vår behandling er evidensbasert. For å møte behovene i samfunnet har vi nå økt kapasiteten vår og utvidet pasientgruppen til også å gjelde unge med familier, sier administrerende direktør Kari-Jussie Lønning.

Hovedbygningen på Modum Bad. Innfelt i bildet administrerende direktør Kari-Jussie Lønning.

Foto: Unni Tobiassen Lie

Unni Tobiassen Lie

Kommunikasjonssjef, Modum Bad