NFA og AF – en historiefortelling

Det begynner å bli noen år siden, og det begynner å gå i glemmeboka: Det var en grundig prosess som førte til nåværende organisering med AF og NFA.

De tre lederne kommer i mc. Jan Emil Kristoffersen i førersetet, med Gisle Roksund på bakskjermen og Trond Egil Hansen i sidevognen.

Foto: Gunhild Asting/Legeforeningen

Gisle Roksund
Jan Emil Kristoffersen
Trond Egil Hansen