Om å dele

Tori Flaatten Halvorsen

Spesialist i allmennmedisin

«Alene».

Foto: Tori Flaatten Halvorsen

Jeg er begeistret og beæret. Begeistret og beæret for å få muligheten til å møte kollegaer som er villige til å dele sine livshistorier med meg og med leserne av Tidsskrift for Den norske legeforening.