Holder det?

Njål Flem Mæland

Fastlege, Hallset legesenter, Trondheim kommune

Foto: Njål Flem Mæland

– Jeg vet ikke hva vi skulle ha gjort uten deg. Du må ikke slutte som fastlege! Setningene forvirrer meg, og jeg kan se meg selv utenfra, med smale øyne og et skeptisk uttrykk, som om jeg ikke tror på henne. Hørte jeg riktig? Hva skulle vi ha gjort uten deg?