TEMA: Should I Stay or Should I Go?

Holder det?

Njål Flem Mæland

Fastlege, Hallset legesenter, Trondheim kommune

Foto: Njål Flem Mæland

– Jeg vet ikke hva vi skulle ha gjort uten deg. Du må ikke slutte som fastlege! Setningene forvirrer meg, og jeg kan se meg selv utenfra, med smale øyne og et skeptisk uttrykk, som om jeg ikke tror på henne. Hørte jeg riktig? Hva skulle vi ha gjort uten deg?

Jeg blir forvirret fordi jeg ikke kan forstå det. Hun som sier det er midt livet, og har knapt nok vært syk. Det går år mellom hver gang jeg ser henne. Joda, livet har bydd på en viss grad av drama, men intet veldig spesielt. En skilsmisse, konflikt om omsorgen for de to barna, et nytt forhold, et nytt ukomplisert svangerskap og et tredje velskapt barn. Og en periode uten arbeid og med dårlig økonomi. Men knapt nok sykdom. Barna? Jo sønnen, den eldste av dem, var dårlig for noen år siden, slapp og energiløs i et år, uten at jeg eller noen på barneavdelingen forsto hvorfor. Så ble han bedre, og et par år senere, da han var i tenårene, fortalte han meg at han i ettertid forsto at det hang sammen med konflikten mellom mor og far. Men det var etterpå. Og jeg nikket bare og sa sikkert – så det var slik det var, ja, eller noe slikt. Jeg gjorde jo ingenting, ikke da, og ikke da det pågikk, med alt skolefraværet og uroen som hans energiløshet skapte.

Det er alt jeg kan komme på. Og så dette utsagnet, hva skulle vi gjort uten deg? Det er vanskelig å forstå hvordan hun kan si det, enn si mene det, men ansiktet og kroppsspråket avslører at hun virkelig mener det, på samme måte som mitt ansikt avslører vantro.

Utsagnet blir med meg gjennom dagen og kvelden. Jeg har mange pasienter med alvorlig sykdom. Jeg har enda flere med en overflod av symptomer. Om en av disse hadde sagt noe slikt, da kunne jeg forstått det. Han som på telefon sa noe vagt som gjorde meg urolig, jeg hadde aldri hørt stemmen hans slik før, og da jeg stakk innom ham på vei hjem fra jobb så jeg med en gang at dette var alvor. Eller hun med «boblingen» i magen, hvor jeg rektaleksplorerte og ante en tumor foran rektum, med rask diagnose til følge. Eller alle dem som jeg med lange og slitsomme samtaler som eneste våpen, holder friske ved å unngå å utrede. Eller han som var i konflikt med arbeidsgiver, og ba om sykemelding, hvor jeg sa nei og i stedet tilbød et møte med arbeidsgiver neste dag. De ble venner i løpet av møtet, og han unngikk økt konflikt og helsetap. Ingen av disse har sagt noe slikt, jeg vet ikke hva vi skulle ha gjort uten deg. Mange av dem kunne ha sagt disse ordene og jeg ville ha reagert med i det minste en viss forståelse. Jeg kunne tenkt: – Ja, her har jeg virkelig tatt kloke valg, og ofret tid og tanke for å fremme helse. Men ikke her.

Hallset legesenter sitt symbol. Slagordet er «Hele livet». Artikkelforfatteren fristes ofte til å tenke at hverdagen som fastlege på Hallset hadde vært lettere om slagordet i stedet var «Halve livet er mer enn nok».

Så er det likevel noe, også hos henne og hennes familie. Det er helt tydelig. Selv uten alvorlig sykdom eller spektakulære inngrep så betyr jeg noe viktig. Også da betyr idealene våre noe. Idealene om kontinuitet, om å gjøre det viktigste, om å gi til dem som trenger det mest, om å fremme helse og om å praktisere basert på kunnskap (1). Steinar Hunskår legger fram tall som viser at det å ha samme fastlege over tid gir lavere mortalitet, og sier om det å ha en fast lege: It’s about knowing that you have one. (2) Det er altså vissheten om at jeg fins som gjør at hun kan si disse ordene: Jeg vet ikke hva vi skulle ha gjort uten deg. Det er mer enn motiverende: Det gir mening til det å eksistere.

Jeg trekker fram disse ordene for meg selv når jeg overveldes av usignerte prøvesvar og epikriser, når jeg teller femten akuttimer på listen etter lunsj, hvorav flere av navnene på listen skaper forventning om ubehag. Eller når jeg sykler så fort jeg kan fra alt som er halvgjort på kontoret for å rekke en vakt.

Da hjelper disse ordene meg.

Spørsmålet er: Holder det?

Referanser

  1. https://www.nfgp.org/files/8/core_values_and_principles_of_nordic_general_practice_nfgp_plakat.pdf

  2. https://parliamentlive.tv/event/index/8d62929c-acdd-48b7-8e67-af3656f91ec1