TEMA: Should I Stay or Should I Go?

Forelskelsens rus og kjærlighet

Marte Kvittum Tangen

Leder i Norsk forening for allmennmedisin

Foto: Marte Kvittum Tangen

Det er mange vanskelig avgjørelser i livet. En av dem er hva man skal jobbe med og hvor man skal bo. Jeg valgte allmennmedisin og har alltid vært lykkelig med det.

Kontinuitetseffekten (1) er fantastisk, og heldige er de pasientene som har en fastlege som følger dem gjennom livet i tykt og tynt, lever lenger gjør de også. – Du må riste dem av ryggen din iblant, sa en kjær kollega da jeg var fersk fastlege, og viste til at han hvert femtende år skiftet arbeidskommune. Jeg skjønte nok ikke helt hva han mente, før mange år senere. Etter hvert kan forpliktelsene, kunnskapen, forventningene og avgrensningene bli vanskelige å håndtere.

Det er viktig å finne balansen i livet, for alle. Ved utgivelsen av The Clash sin singel Should I Stay or Should I Go var baksiden av singelen sangen Straight to Hell. Ikke alle valg er gode valg, og noen blir feil uansett, og av og til kan det beste valget være å riste litt løs. Selvfølgelig er alle beskrivelsene av årsakene bak fastlegekrisen viktige og riktige, men det er også mer kompliserte årsaker enn bare økonomiske vilkår og arbeidsmengde i antall timer.

Da jeg tok over som leder for Norsk forening for allmennmedisin i august 2019, skrev jeg:

«Jeg har en kjærlighet til faget allmennmedisin og rollen som fastlege. Jeg kjenner og husker alle mine listepasienter, og når det trengs skal erfaringene brukes. Det å være fastlege gir en unik livserfaring, det er en gave å få følge folks liv så nært over tid. Det kan være sårt og gripende, forpliktende og arbeidskrevende, men også veldig givende og egenutviklende.»

Vi er mange fastleger som kjenner på utrygghet for framtida. Det mangler ikke på fristelser om dagen, fra andre kommuner, fra helprivate aktører eller fra vikarbyrå som stadig ringer eller skriver med det de framstiller som helt fantastiske tilbud. Nylig ble en mail sendt til mange av landets fastleger med lovnad om gull og grønne skoger, bare de byttet beite.

I et amerikansk psykologtidsskrift sto nylig en artikkel om hvorfor par valgte å være sammen eller hvorfor de valgte å gå hver til sitt (2). Antagelig er denne relasjonskunnskapen overførbar. Av alle 15 000 årsaker til å bli i et parforhold eller ikke, viste studien at den vanligste årsaken til å forbli var positive egenskaper ved partneren eller forholdet, mens den hyppigste årsaken til å vurdere et brudd var at en alternativ partner var tilgjengelig. Vi evaluerer og vurderer hele tiden, og det blir mindre vanskelig om vi er trygge på fastlegeframtida, om alternativene er færre og fristelsene mindre.

Årsaker til å forlate et forhold kan være å ha mistet håpet, mistet trua på endring, manglende trygghet, dårlig kommunikasjon, å ikke bli sett, hørt eller anerkjent, slitasje over år eller at noen venter utenfor forholdet. Jeg har ikke mistet håpet og jeg har tro på endring for å bevare fastlegeordningen. Å være fastlege er den beste legekarriereveien, og det er utrolig givende å få bruke faget og egen personlighet til å være så viktig i så manges liv.

Valg av livsledsager og valg av yrke har mange likehetstrekk. Når vi velger partner, handler det både om forelskelsens biologi (tiltrekning og kjemi) og kjærlighetens tilknytning med opplevelse av trygghet. Jeg håper myndighetene kan tilrettelegge for langvarige pasient-fastlege-relasjoner, og at det skal oppleves trygt å velge å bli eller fortsette å være fastlege. Jeg håper flere unge leger forelsker seg i allmennmedisin, og at de utvikler kjærlighet til faget når rusen har lagt seg. Jeg håper vi igjen kan snakke om alt det positive med å være fastlege og vite at det er sant.

Jeg velger meg fortsatt allmennmedisin, men kanskje er det sånn at andre i stor grad tar valgene for oss? Årets statsbudsjett gir håp om vilje til å berge fastlegeordningen, og så får vi se om det kommer et endelig svar jeg kan være trygg på. «Darling – you have to let me know, should I stay or should I go?».

Referanser

  1. Sandvik H, Hetlevik Ø, Blinkenberg J, Hunskaar S. Continuity in general practice as predictor of mortality, acute hospitalisation, and use of out-of-hours care: a registry-based observational study in Norway. Br J Gen Pract. 2022 Jan 27; 72(715): e84-e90. doi: 10.3399/BJGP.2021.0340. Print 2022 Feb. PMID: 34607797.

  2. Machia, L. V., & Ogolsky, B. G. (2021). The reasons people think about staying and leaving their romantic relationships: A mixed-method analysis. Personality and Social Psychology Bulletin, 47(8), 1279–1293. https://doi.org/10.1177/0146167220966903 .