Legelivet – that’s forever!

Bjørg Bakke

Lege og oljefondanalytikar

Foto: privat / Marius Koestler

Eg er ganske sikker på at eg vart lege fordi eg syntest Grey’s Anatomy var veldig kult, og eg hadde gode karakterar. Det å hjelpe folk var for så vidt eit ekstra gode. Eg hadde verkeleg ikkje peiling på kva eg hadde søkt meg inn til der eg stod med eit avdødt menneske mellom hendene og skulle finne forskjellen mellom ei nerve og eit kar i underarmen...