Med gullklokka i sikte

Hege-Kristin Aune Jørgensen

Kombilege, Beiarn kommune

Utsyn over Beiarn fra Memaurtinden. Beiardalen i senter av bildet og Høgtind til høyre. Kommunen består av fjell, lune, skogkledde dalfører og Beiarfjorden som skjærer seg inn i landskapet.

Foto: Wikimedia Commons

Hvorfor blir en ung kvinnelig lege værende i en liten bygd i årevis? Alene på vakt i all slags vær og vind? Svaret mitt er tredelt; Tillit, tilhørighet og trivsel.