Å lengte seg bort fra – og tilbake til fastlegelivet

Marianne Rønneberg

Fastlege, Tingvoll legesenter

Foto: Marianne Rønneberg

En tekst om hva som får meg til «stadig å møte arbeidsdagene med pågangsmot og glede», må bli en tekst om lengsel. For tiden veksler jeg mellom å være fastlege og ph.d.-stipendiat. Forskningen gir meg mulighet til å lengte meg bort fra – og tilbake til fastlegelivet.