Forskning i allmennmedisin

Utposten nr. 7 i 1972 var et temanummer om forskning i allmennpraksis. For femti år siden var det liten allmennmedisinsk forskningsaktivitet – forståelig nok, ettersom det var dårlig tilgang på både økonomisk og faglig støtte.

Marit Tuv

Redaktør i Utposten