Miljørettet helsevern i skoler og barnehager – behov for nasjonale diskusjoner og ordninger

Barna våre tilbringer mye tid i skoler og barnehager, og idealet er at miljøet skal fremme helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygge sykdom og skade. Oppfølging av regelverket, tilsyn og veiledning er kommunenes ansvar. Dersom hver enkelt kommune skal gjøre godt nok arbeid, trenger vi tydeligere nasjonale rammer.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Marianne Bjerkevåg

Kommuneoverlege, Sula kommune