Bivirkningssøk ved polyfarmasi

Polyfarmasi øker risikoen for bivirkninger og interaksjoner. I journalsystemene varsles forskriver om mulige interaksjoner, basert på Legemiddelverkets interaksjonsdata. Bivirkningssøket gjør det nå mulig i tillegg å få god oversikt over legemidlenes bivirkningsprofil.

Bente By Jansen

Cand. pharm., redaktør Felleskatalogen

Alexander Wahl

Spesialist i allmennmedisin, redaktør primærhelsetjeneste, Helsebiblioteket