Hvordan opplever ALIS-Vest veilederrollen?

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Olav Thorsen

Spesialist i allmennmedisin. Leder for Allforsk, forskningsgruppe for allmennmedisin og samhandling

Dag Husebø

Professor ved Divisjon for utdanning, Universitetet i Stavanger