Fastlegenes rolle i utredning og behandling av insomni

Artikkelen setter søkelys på utredning og behandling av insomni i allmennpraksis. Ettersom insomni ofte er komorbid med psykiske og somatiske lidelser, er forekomsten av insomni blant pasienter som oppsøker fastlegen svært høy. Det er usikkert om fastlegene er klar over hvor vanlig slike plager er, og mange fastleger kjenner ikke til prinsippene for kognitiv atferdsterapi for insomni – den anbefalte behandlingen.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Bjørn Bjorvatn

Forskningsgruppe for allmennmedisin, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen