Hogne Sandvik

Fastlegen, forskeren, forumlederen og fiskeren

Hogne Sandviks historie handler om oppdagelser, innovasjoner og nysgjerrighet. Hogne er dr.med., spesialist i allmennmedisin, fastlege og forsker ved NORCE.

Hogne Sandvik på fastlegekontoret sitt ved Morvik legekontor.

Foto: Utposten

Arild Iversen

Redaksjonsmedlem, Utposten

Utposten: Men da begynner vi: Hvorfor ble du lege? Hva er din historie?

Utposten: Men hvordan skal man gå fram? Hvordan kommer man i gang med forskning i allmennmedisin? Har kombilegen noen gode råd til allmennlegen som har et forskningsspørsmål og en trang til å finne svaret?

Utposten: Samtalen går mot slutten og vi ber om noen tanker om fastlegeordningens framtid. Hva skal til for at den skal overleve?