Rusmiddelanalyser:

Urin, spytt, blod eller hår?

Rusmiddeltesting er ofte aktuelt i allmennpraksis, for eksempel ved utredning og oppfølging av pasienter med ruslidelser, oppfølging av LAR-behandling eller vurdering av helsekrav til førerkort. Vår erfaring er at rekvirenter av rusmiddelanalyser ofte er usikre på hva som er et hensiktsmessig testregime. Vi gir her en kort oversikt over rusmiddeltesting i ulike prøvematerialer, med hovedvekt på spyttanalyser, som er et nytt tilbud ved vår avdeling.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Arne Helland

Overlege ved avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital, Trondheim

Rachel Aakerøy

Overlege ved avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital, Trondheim

Hege Krabseth

Overlege ved avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital, Trondheim