Utposten 50 år

Våren 1997 fikk jeg en forespørsel fra Geir Sverre Braut, en av redaktørene i Utposten og fylkeslege i Rogaland. Han lurte på om jeg kunne tenke meg å være med i Utposten-redaksjonen.

Artikkelforfatteren er her avbildet som nr. to fra høyre sammen med Utpostens øvrige redaksjon og sekretariat 1998–2002: F.v. Elisabeth Swensen, Gunnar Strøno, Tone Skjerven, Erik Jesman Pedersen, Tove Rutle, Jannike Reymert, Torgeir Gilje Lid og Frode Forland.

Torgeir Gilje Lid

Koordinerende redaktør for årgangene 1998–2002
Forskningsleder, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR)
Førsteamanuensis II, Helsevitenskapelig fakultet, Universitetet i Stavanger