Historisk parallell til nåtidens fastleger...

Jarl Gåsvær

Jeg har vært fastlege i redusert stilling i Vågan kommune i Lofoten i snart tre år, og trives i faget. Dette for å kunne klatre Lofotfjell, ha en bijobb i annen næring, male, ha en flokk med geiter og leve et enkelt Lofot-liv forøvrig. Det er likevel for meg ironisk at vi unge trenger reduserte stillinger for å tiltrekkes fastlegeyrket. Som fabrikkens piker i mitt utvalgte dikt, får vi unge raskt nok merke utømmelige oppgaver, tidsklemme, overtid, legevakt med mer. Få av oss ønsker dette jaget. Til gjengjeld ønsker vi oss i det minste fri og helst med renter. Lar ikke dette seg ordne, søker vi annen jobb og rekrutteringen til faget blir lav.

Beierbrua. «Fabrikkjentene», laget av billedhugger Ellen Jacobsen. Desember 1986.

Foto: Digitalt museum / Glen H, Widing / Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek