Om å skrive sitt fag

Det er snart 40 år siden Per Fugelli kom med oppfordringen «Du skal skrive ditt fag», om viktigheten av å utvikle allmennmedisinen som fag og bygge den allmennmedisinske vitenskapen. Oppfordringen har i stor grad blitt fulgt og den vitenskapelige produksjonen er blitt betydelig.

Ivar Skeies første artikkel om rus i Utposten 1/2003.

Ivar Skeie

Spesialist i allmennmedisin og rus- og avhengighetsmedisin, ph.d