Til undring og stor nytte

Eli Berg

Runar Bakken
I løvens gap
Om aldring og alderdomnå og i årene som kommer
206 sider
Cappelen Damm Akademisk
Oslo 2022
ISBN 978–82-02-71644-8

Forfatteren innleder med at