En sterk samtale

Eli Berg

Erik Nakkerud
Min psykotiske mamma
119 sider
Universitetsforlaget
Oslo 2021
ISBN 978–82–15–04 771–3

Unggutten Erik på 15 år fikk plutselig et ansvar ingen tenåring kan forventes å takle alene. Moren ble akutt innlagt på sykehus med psykose, og sønnen ble den sommåtte ta ansvar for moren både før og etter innleggelsen.