Saklig og aktuelt om barnevern

Eivind Meland

Barneverns- og helsenemnda – en lærebok
194 s
Fagbokforlaget
Bergen 2022
ISBN 978–82–45–03 485–1

Når den nye Barnevernsloven trer i kraft 1. januar 2023 vil Fylkesnemnda ha skiftet navn til Barneverns- og helsenemnda (BV&HN). Andersland har skrevet en interessant lærebok, mest siktet mot lesere som ikke er jurister. Læreboka er aktuell for allmennleger og ikke minst for samfunnsmedisinere.