En bok som kan gi håp

Eli Berg

Kari Lossius (red.)
Håndbok i rusbehandling
3. utgave
508 sider
Gyldendal Akademisk
Oslo 2021
ISBN 978–82-05-54503-8

Hele 19 forfattere har her gitt sine leseverdige bidrag til en stor bok, både i bokstavelig forstand (vekt ca. én kilo) og innholdsmessig.