Skrøpelighet hos eldre

Så effekt av tilstrekkelig proteininntak

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Inntak av proteiner målt i gram pr. kilo kroppsvekt hos middelaldrende og senere i livet har sammenheng med preskrøpelighet og skrøpelighet i eldre alder. Sannsynligheten for å være preskrøpelig/skrøpelig, ble redusert med 57 prosent ved inntak av ett ekstra gram av protein i kosten pr. kilo kroppsvekt. Det viser en studie med data fra den 7. Tromsøundersøkelsen. Artikkelforfatterne mener studien viser viktigheten av et stabilt høyt proteininntak over tid. Resultatene er basert på data fra 1906 kvinner og 1820 menn som i 1994 var 45 år eller eldre og som hadde deltatt i både Tromsø 4- og Tromsø 7-undersøkelsen. Skrøpelighet ble klassifisert ut ifra epidemiologen Linda Fried’s definisjon, hvor preskrøpelighet krever at én til to av fem kriterier er oppfylt, mens tre eller flere definerer skrøpelighet. De fem kriteriene/karakteristikkene er: utilsiktet vekttap, redusert ganghastighet, redusert gripestyrke, lavt aktivitetsnivå og utmattelse. Daglig inntak av proteiner ble estimert ut ifra selvrapportert kosthold.