Luftveisinfeksjoner

Over ti prosent av fastlegekonsultasjonene

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Luftveisinfeksjoner utgjorde 11,6 prosent av alle konsultasjoner i primærhelsetjenesten i tiårsperioden 2006 til 2015, ifølge norsk forskning. Andelen per tusen innbyggere ble redusert i perioden, samtidig som antallet konsultasjoner, uavhengig av årsak, økte. Over åtte av ti konsultasjoner på grunn av luftveisinfeksjon ble tatt hånd om i allmennpraksis. Men, mens denne typen konsultasjoner stod for drøyt ti prosent av alle fastlegekonsultasjoner, utgjorde de over 21 prosent av konsultasjonene på legevakt. Ved over halvparten av alle konsultasjonene for luftveisinfeksjon ble det tatt en CRP-test, og bruken av CRP var høyere i slutten av studieperioden. Nær 32 prosent av konsultasjonene blant pasienter i arbeidsfør alder, resulterte i en sykmelding.