Sykehjemspasienter

Mindre psykose med smertebehandling

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det er en sammenheng mellom smerter og psykosesymptomer hos sykehjemspasienter, ifølge en ny doktoravhandling. Det viser en klyngerandomisert studie blant 723 sykehjemspasienter ved i alt 67 sykehjemsavdelinger i Norge. En annen randomisert studie blant 352 pasienter fra 60 sykehjemsavdelinger, viser at smertebehandling kan redusere psykosesymptomer.