48 pst.

av fastlegepasienter mente selv de hadde dårlig helse. Det viser en studie blant 866 pasienter ved 47 fastlegekontorer.

Illustrasjonsfoto: Colourbox