Om 50 år er allting glemt?

I vår jubileumsserie om historiske utgaver av Utposten, er turen kommet til den sjette utgaven av bladet i 1972.

Kristina R. Iden

Redaksjonsmedlem, Utposten