Riktigere bruk av bildediagnostikk

– et samarbeid mellom private røntgeninstitutt og forskere for å bedre henvisningskvalitet

Store variasjoner i bruk av helsetjenester kan tyde på over- eller underforbruk av tjenester.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Fredrik Nomme

Radiolog, medisinsk direktør, Unilabs

Gregor Kai Jarosch Von Schweder

Radiolog, medisinsk sjef, Evidia

Eivind Richter Andersen

Radiograf, Master of Science, Institutt for helsevitenskap, NTNU, Gjøvik

Ingrid Øfsti Brandsæter

Radiograf, Master of Science, Institutt for helsevitenskap, NTNU, Gjøvik

Elin Kjelle

Radiograf, ph.d, Institutt for helsevitenskap, NTNU, Gjøvik

Bjørn Hofmann

Professor, Institutt for helsevitenskap, NTNU, Gjøvik