Biologisk legemidler – en kort innføring

Biologiske legemidler er legemidler som er fremstilt av biologisk materiale. De er gjerne store molekyler, som (poly)peptider, proteiner eller mukopolysakkarider (f.eks. heparin).

Kjersti Egeland Fjellstad

LIS-lege, RELIS Sør-Øst, Oslo universitetssykehus

Tone Westergren

Seksjonsleder, cand.pharm. ph.d, RELIS Sør-Øst, Oslo universitetssykehus