Hvordan kan fastlegen bruke RELIS?

Har du hatt en pasient på kontoret der du ikke har funnet tid og rom til å gå i dybden på spørsmål om legemiddelbruk og graviditet, amming, eldre, barn, bivirkninger eller interaksjoner? Eller har pasienten nyre- eller kanskje leversvikt? RELIS kan avlaste legen i en beidshverdag der legemiddelspørsmålene blir krevende å finne svar på før neste kontrolltime.

Christine Lindebø Bandlien

Overlege, spes. klinisk farmakologi og allmennmedisin, RELIS Midt-Norge, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital HF