Et pauli ord

Njål Flem Mæland

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Leger vil helst diagnostisere og behandle sykdom – ikke omstendigheter. Men sykdom oppstår hos mennesker, og alle mennesker lever i en sammenheng. «Ingen av oss lever for seg selv» (1). For noen år siden henviste jeg en kvinne med depresjon, panikkangst og et betydelig funksjonstap til DPS. Hun var i en vanskelig livssituasjon etter et voldelig samliv, med et brudd som medførte betydelige og kompliserte økonomiske belastninger. Jeg beskrev disse problemene grundig i henvisningen. Hun ble avvist, med den begrunnelse at symptomene var å oppfatte som sekundære til de sosiale vanskene. Jeg skrev en ny henvisning til et annet DPS, men fjernet all informasjon om det sosiale. Da fikk hun raskt hjelp. Den absurde lærdommen er at en dårlig og ufullstendig henvisning hjelper pasienten bedre enn en god henvisning.