Utposten gjennom 50 år

Den femte utgaven av Utposten ble et temanummer viet til lege- og pasienttransport. I tillegg får vi et innblikk i datidens faglige strid rundt «Nitter-kuren» og et intervju om «lov om vern mot vannforurensning.»

Faksimile av Utposten, 5/1972.

Jan Håkon Juul

Redaksjonsmedlem Utposten