Nye retningslinjer:

Behandling av vitamin B12-mangel

Hvordan stiller du diagnosen vitamin B12-mangel? Er det alltid tilstrekkelig med peroral substitusjonsbehandling, eller skal injeksjoner fortsatt gis til noen? Når bør pasienten henvises til spesialist?

Marte Kvittum Tangen

Spesialist i allmennmedisin og leder av Norsk forening for allmennmedisin

Helle Borgstrøm Hager

Spesialist i medisinsk biokjemi og avdelingsoverlege ved Sentrallaboratoriet, Sykehuset i Vestfold

Emil Nyquist

Spesialist i blodsykdommer, seksjonsoverlege ved Hematologisk seksjon, Sykehuset i Vestfold