Endringer i tuberkuloseundersøkelse av flyktninger og asylsøkere ved ankomst

Fra april i år er det blitt innført to endringer i den obligatoriske tuberkuloseundersøkelsen av flyktninger og asylsøkere ved ankomst. Fristen for undersøkelse er midlertidig blitt utvidet til fire uker etter ankomst, og det er innført et alternativt flytskjema for undersøkelse av barn.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Karine Nordstrand

Overlege ved FHI og medlem av tuberkulosegruppa

Trude Arnesen

Overlege ved FHI og medlem av tuberkulosegruppa