Utposten rapporterer:

Fastlegenes fellesmøte om Trondheim

«Legevaktlegen som tok feil på Støren kunne vært meg.» Slik åpner Njål Flem Mæland, fastlege i Trondheim, sin senere mye omtalte kronikk i Midtnorsk Debatt 8. desember i fjor.

Engasjert paneldebatt på møtet.

Inga Marthe Grønseth

Redaksjonsmedlem Utposten