Fagråd og helsefellesskap – fra skyttergraver til samhandling

Pasientene våre får helsehjelp på tvers av forvaltningsnivåene i helsetjenesten. I nordre Trøndelag har vi i dag et velfungerende fagråd for legesamarbeid, nå organisert på Helsefellesskap nivå 3. Det er viktig for gode avklaringer av hvem som skal gjøre hva, hvordan og når.

Fastlege Christine Agdestein og resten av Allmennlegeforeningen i Nord-Trøndelag gikk grundig til verks for å skape et bedre samarbeid med helseforetakene.

Christine Agdestein

Fastlege i Steinkjer