Migrasjonshelse i Norge – et tilbakeblikk

Migrasjon og de påfølgende bestrebelsene med å tilpasse seg et nytt samfunn, tærer på migrantens helse. Men innvandrernes helseproblemer har også blottstilt svakheter i mottakerlandets helsetjenester, og dette har tvunget frem ny kunnskap og avstedkommet justeringer som alle grupper i samfunnet i dag nyter godt av. I denne utviklingen har Utposten spilt en viktig rolle, ikke minst de siste tiårene, og det synes derfor betimelig at man i forbindelse med jubileet tar et tilbakeblikk og forsøker å få øye på enkelte vesentlige trekk ved utviklingen.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Arild Kjell Aambø

Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet