Den diagnoseløse pasienten – en oversett gruppe i medisinen?

Utposten-redaksjonen feirer bladets 50-årsjubileum med en invitasjon til tidligere redaktører om å skrive «…om et tema som var viktig i vår redaktørperiode, og om hvordan det temaet står i dag. Gjerne med referanse til en artikkel eller et godt minne fra egen redaktørperiode». Jeg griper utfordringen.

En artikkel Ola Nordviste husker med stor glede, er den han fikk publisert i Utposten. nr. 5/2003.

Ola Nordviste

Pensjonert fastlege. Medredaktør i Utposten november 2002 til januar 2005