Døden i en koronatid

Øyvind B. Gaupen

Sykehjemmet har vært et fast arbeidssted en dag i uka siden jeg begynte i allmennpraksis for over 20 år siden. Noen timer hver tirsdag er jeg på plass, og jeg er tilgjengelig på telefon hver ukedag. Det har medført en kontinuitet som både personalet og pasientene setter pris på. En sjelden gang en utrykning, dog er legevakta «bakvakt» ved helt akutte ting. Det at jeg er tilgjengelig på telefon hele uka gir noen timer «avspasering» til forefallende ærender på tirsdag ettermiddag.

Illustrasjonsfoto: Colourbox