Bokanmeldelse

Hukommelse – hva er nå det?

Eli Berg

Andreas Engvik
Demensbrems
317 sider
Cappelen Damm
Oslo 2020
ISBN 978-82-02-70525-1

Det har vært en sann fryd å lese denne boken.

Baksideteksten inneholder uforbeholden honnør til forfatteren fra nasjonale og internasjonale spesialister bl.a. fra psykologi og medisin. Og på forsiden kan vi lese ikke mindre anerkjennende uttalelser: «Boka er glitrende skrevet, og vil gi deg mange aha-opplevelser uansett alder». Og videre: «Solid vitenskap, levert på en lettfattelig og presis måte, om et tema som angår oss alle».

Andreas Engvik er lege og hjerneforsker med doktorgrad innen hukommelse og aldring. Han er dessuten internasjonalt kjent som den første i verden som har vist at MR kan brukes til å måle effekter av hukommelsestrening på aldrende hjernestrukturer – som faktisk ble «yngre» med den beskrevne treningen.

Allerede i forordet kan leseren inspireres av forfatterens refleksjoner over livsløpets betydning for hukommelsen. Talende episoder fra eget og hans families liv setter «tonen» for den jordnære tilnærmingen til bokens tematikk.

Overskriftene i innholdsfortegnelsen antyder dagens kunnskapsnivå og hva det kan bety for vår tids mennesker:

 • Hva er hukommelse?

 • Hvordan lager hjernen minner?

 • Nervecellenes støtteapparat

 • Hukommelsen gjennom livet: går det nedover med alle?

 • Hva er demens?

 • Prinsipper for god hukommelse hele livet

 • De tre levevanene for god hukommelse:

  • Søk positiv stimulans

  • Hold blodårene friske

  • Fysisk aktivitet

 • En helhetlig tilnærming til god hukommelse

Andreas Engvik avslutter boken med

 • Råd for god hukommelse hele livet, og

 • Ti råd til myndighetene.

Ikke overraskende har forfatteren til slutt i boken en solid liste over nasjonale og internasjonale referanser relatert til hvert hovedkapittel. Dessuten peker han på nyttige nettsider, både når det gjelder tester og hjernetreningsprogrammer.

Boken anbefales.