Bokanmeldelse

For ei dame!

Eli Berg

Jens Olai Jenssen, Elisabeth Lønnå
Katti Anker Møller
En biografi
238 sider
Pax forlag
Oslo 2021
ISBN 978-82-530-4284-8

Hvorfor anmelde en biografi i Utposten? Etter å ha lest denne svært godt gjennomarbeidede og engasjerende utgivelsen om liv og samfunnsforhold fra slutten av 1800-tallet og framover, er det nærmest et privilegium å få muligheten til å holde denne boken i hånden, en utgivelse som beskriver et usedvanlig menneske og hva hun evnet å få til i livet.

Fra bokens baksidetekst:

«Katti Anker Møller var en pioner i norsk historie, medvirkende bl.a. til de Castbergske barnelovene og ledende i arbeidet for kvinners makt over egen kropp og barns livsbetingelser. Hun levde i en tid der normene satte dødelige grenser for kvinners liv, særlig hvis man tilhørte de nedre sosiale lag. Katti Anker Møller kom selv fra en privilegert overklasse, men så både hvordan morens ti barnefødsler slet henne ut, og hvordan tjenestepikenes skjebne var avhengig av hvorvidt de unngikk uønskede graviditeter…

…Hun ble den første i Norge som tok til orde for selvbestemt abort. Hun startet mødrehjem og hun dro på foredragsturneer. Skildringen av Katti Anker Møllers liv og virke er en levende fortelling om livsvilkår som i dag nesten er glemt, der tragedier truet enhver ung kvinne på terskelen til livet. Katti Anker Møllers kamp for å bedre disse kvinnenes situasjon har satt varige spor.»

Boken bygger på nær 200 kilder, som brev, dagboksnotater, uttalelser fra kulturpersoner i samtiden, dette i tillegg til litterære referanser og opplysninger fra en rekke arkiver. Dette gjør at boken kommer nær på både Katti Anker Møller selv som person og hennes engasjement, tanker, strev og utrolige resultater for å bedre andre menneskers liv – både nasjonalt, men faktisk også internasjonalt. Hun pleiet kontakt med en rekke foregangspersoner – også i andre land. Hvordan var det mulig på den tiden med de kommunikasjonsmulighetene som den gang fantes?

Katti Anker Møller levde fra 1868 til 1945, altså i en brytningstid for Norge og Europa. Indirekte får vi gjennom denne utgivelsen et intenst møte med hva unionen med Sverige, krig og fred i Europa, kort sagt hva alt dette betydde av påkjenninger i vårt lands historie. Desto mer imponerende er det da hvordan Katti Anker Møller – midt i den urolige tiden – likevel evnet å stå på for mennesker som sosialt sett sto langt fra hennes egen bakgrunn og livsvilkår – og på en så uegennyttig måte. Hennes virke peker mot det vi i dag tar som en selvfølge i vår velferdsstat.

Boken anbefales.