Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Velkommen til kollegahjørnet, Christina Eliassen, styreleder i Norsk barne- og ungdomspsyskiatrisk forening

Christina Eliassen er styremedlem i norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Hvor mange medlemmer har foreningen deres?

Hva er de viktigste faglige nyhetene innenfor deres fagfelt de siste årene, og hvilke konsekvenser kan dette få for allmennpraksis?

Har dere diskutert samhandling mellom barne- og ungdomspsykiatri og fastleger?

Legeforeningen har kampanjen «Gjør kloke valg» mot overdiagnostikk. Har dere hatt noen innspill til denne?